قلب وعروق اسکندریان رحیمه 1
گوارش بابائی مهدی 2
روانپزشکی بهنام بهناز 3
بیماریهای قلب وعروق دارابیان محسن 5
ریه  دربان محبوبه 6
غددداخلی ومتابولیسم دوست محمدیان ثریا 7
نورولوژی سمائی افشین 8
پوست طاهری رامین 9
داخلی فتاح ابوالفضل 10
غددداخلی ومتابولیسم فروتن مجید 11
خون وسرطان قهرمانفرد فرحناز 12
بیماریهای عفونی گوهری علی 13
روماتولوژی مقیمی جمیله 14
ریه معماریان محمد 15
ریه ملک فرهاد 16
گوارش نوبخت حسین 17
غددداخلی ومتابولیسم نجم الدین آتو سا 18
نفرولوژی یارمحمدی ملیحه 19
روانپزشکی حیدری فرید 20
داخلی  جندقی الهه  21
روانپزشکی صفایی نیلوفر 22
گوارش کبد پیمانفر علیرضا  23
خون و سرطان بالغین  سرابی  محمد امیر  24
فوق تخصص گوارش بالغین  دبیری رضا  25
پاتولوژی موسوی نژاد لیلا سادات  26
فوق تخصص غددو متابولیسم  بیطرف  معصومه  27

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فرهاد ملک

فوق تخصص ریه

دانشیار

 

دکتر محمد نساجی

متخصص عفونی

دانشیار

دکتر حسین نوبخت

فوق تخصص گوارش

استاد یار

دکتر علی گوهری

متخصص عفونی

استاد یار

دکتر رضا دبیری

فوق تخصص گوارش

استاد یار

دکتر افشین سمائی

متخصص اعصاب

دانشیار

دکتر نبی اله اصغری

متخصص اعصاب

استادیار

دکتر جمیله مقیمی

فوق تخصص روماتو

دانشیار

دکترفرحناز قهرمانفرد

فوق تخصص خون

استاد یار

دکترآتوسا نجم الدین

متخصص داخلی

استادیار

دکتر رامین طاهری

متخصص پوست

استاد یار

دکتر مریم عزیز زاده

متخصص پوست

استادیار

دکتر محمد رضاتمدن

فوق تخصص کلیه

دانشیار

دکتر محبوبه دربان

متخصص داخلی

استادیار

دکتر بنفشه شاه نظری

فوف تخصص غدد

استاد یار

دکتر ملیحه یارمحمدی

فوق تخصص کلیه

استادیار

دکتر مجید فروتن

فوق تخصص غدد

استادیار

دکتر ثریا دوستمحمدیان

فوق تخصص غدد

استادیار

دکتر نوشین مسعودیان

متخصص اعصاب

استادیار

دکتر معصومه بیطرف

متخصص داخلی

استادیار

دکتر الهه جندقی

متخصص داخلی

استادیار