حجت السلام دکتر مهدی افتخار

دانشيار-دکتری اخلاق و عرفان اسلامی

آدرس الکترونیکی: em45sh@yahoo.com

 

C.Vدکتر مهدی افتخار

 

 
حجت السلام والمسلمين حاج آقا غلامحسين مهدوي نژاد

مربی - سطح 4 - خارج از فقه

آدرس الکترونیکی:    mahdavi31@yahoo.com

 

آقاي محمود استقامت

کارشناس و مسئول دفترگروه معارف