حجت الاسلام  والمسلمین جناب آقای دکتر مهدی افتخار

دانشیار-دکتری اخلاق و عرفان اسلامی

آدرس الکترونیکی: em45sh@yahoo.com

 

C.Vدکتر مهدی افتخار

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر غلامحسین مهدوی نژاد

مربی - سطح 4 - خارج از فقه

آدرس الکترونیکی:    mahdavi31@yahoo.com

 

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسین رضا پور