امكانات

بخش پزشكی اجتماعی در دانشكده پزشكی فضایی حدود 300 متر مربع را در اختیار دارد. این فضا شامل:

- دفتر بخش

- اطاق جلسات و كارگروهی

- كلاس دروس تئوری با گنجایش ٣٠ دانشجو

- اطاق‌های اعضای هیأت علمی

- خانه بهداشت نمونه

- مركز تحقيقات

- دو اطاق انبار وسایل

- آبدارخانه و سرویس‌های بهداشتی

تجهیزات و دستگاه‌ها

١- كامپیوتر كامل                      ٥ دستگاه

٢- پرینتر                            ٢ دستگاه

٣- ویدئو پروژكتور                    یك دستگاه

٤- اورهد                            یك دستگاه

٥- نمایش اسلاید                    یك دستگاه

٦- تلویزیون رنگی ٢١ اینج            یك دستگاه

٧- ویدئو                            یك دستگاه

٨- فتوكپی                          یك دستگاه

٩- یك خط تلفن مستقیم

١٠- اتومبیل یك دستگاه ( بخش خصوصی)

١١- اتصال به شبكه اینترنت برای تمامی كامپیوترها

١٢- یخچال                         ٢ دستگاه

١٣- كتابخانه بخش حاوی كتب و مجلات علمی ، دستورالعمل ها و جزوات بهداشتی

١٤- تجهزات كلاس ها و دفاتر اعضای هیأت علمی شامل كلیه وسایل لازم مانند میز تحریر ، قفسه كتاب ، فایل و تریبون ، تخته وایت بورد و ....

١٥- تجهیزات خانه بهداشت نمونه شامل كلیه وسایل لازم مانند : یخچال ، ترازو، قفسه داروی بهورز ، دفاتر و فرم‌ها و پرونده خانوار و ....

    آدرس پستی:

   سمنان-كیلومتر 5 جاده دامغان - دانشگاه علوم پزشكی سمنان - دانشكده پزشكی - گروه پزشكی اجتماعی، تلفن گروه پزشكی اجتماعی:33654183 - 023