گروه پزشكی اجتماعی

 

تاريخچه و معرفی گروه

به دنبال تدوین لایحه تشكیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی در سال 1364 ، بخش خدمات‌رسانی و آموزش پزشكی، در هم ادغام شدند. بعد از این ادغام كه فراز و نشیب های زیادی را طی كرد، نیاز به تغییر در محتوا و روش آموزش ، به خوبی احساس می‌شد تا علاوه بر ادغام سازمانی ، ادغام علمی نیز انجام گردد. از همین سال سمینارها و كارگاه‌های آموزشی متعددی در تهران و شهرستان‌ها تشكیل شد كه نتایج حاصله، روش ایجاد نگرش اجتماعی در آموزش پزشكی را به عنوان مناسب‌ترین روش آموزش برای تغییر آموزش علوم پزشكی مورد تأیید قرارداد ، كه مشابه نتیجه‌گیری‌های حاصل از گردهمائی‌های جهانی در این زمینه است. در این رابطه قدم اول و اساسی كه دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور برداشته شد ، تشكیل یك گروه آموزشی مستقل به عنوان گروه پزشكی اجتماعی بود كه این گروه مكلف شد حداقل ٢ ماه از دوره آموزشی دانشجویان پزشكی را در قالب دوره هاي كارآموزي و كارورزي علاوه بر آموزش‌های پایه دروس بهداشتی در سطح مراكز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت روستائی برای آشنائی پزشكان آینده از مسائل بهداشتی و نیازهای بهداشتی درمانی مردم را پوشش دهد.  

گروه پزشكی اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی سمنان یكی از گروه‌های آموزشی دانشكده پزشكی است كه از سال 1367 با یك هیأت‌علمی شروع به فعالیت نموده و بعدا به تدریج گسترش یافته و در حال حاضر 5 عضو هیأت علمی با تخصص‌های اپيدميولوژي ، آمار زیستی ، طب كار و تغذیه در این بخش مشغول به كار می‌باشند. مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت كه در سال 1392 موفق به اخذ موافقت اصولي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نموده است، فعلا در محل بخش پزشكي اجتماعي قرار دارد. هم چنین مراكز منتخب بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت برای آموزش عملی دانشجویان در دوره‌های كارآموزی و كارورزی پزشكی اجتماعی در نظر گرفته شده است. علاوه بر دروس تغذيه، بهداشت 1، 2، 3 ، 4 و 5  و دوره هاي كارآموزي و كارورزي بهداشت كه براي دانشجويان پزشكي ارائه مي شود، دروس ديگري نيز شامل دروس بهداشت، اپيدميولوژي ، روش تحقيق، آمار زيستي، بيماري شناسي و ... براي دانشجويان مقاطع مختلف ساير رشته ها نيز ارائه مي گردد. همچنين تعدادي از دوره ها و كارگاه هاي روش تحقيق با هماهنگي يا توسط اين گروه برگزار مي گردد. لازم به ذكر است گروه پزشكي اجتماعي  براي ارائه برخي دروس و دوره ها –خصوصا سرفصلهاي دوره هاي كارآموزي و كارورزي بهداشت -  از تجربيات اساتيد و ومدرسين مدعو نيز بهره مند مي باشد.