بسمه تعالی

 

تاریخچه گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی در سال 1367، گروه آموزشی ابتدا در قالب دو گروه بافت و جنین شناسی و گروه آناتومی در دانشگاه

 

علوم پزشکی سمنان تشکیل گردید. سپس در سال 1374 دو گروه ادغام شده و گروه علوم تشریح شکل گرفت که یکی از اساسی ترین و

 

مهمترین گروه های علوم پایه دانشگاه محسوب می شود. درحال حاضر گروه دارای 7 عضو هیات علمی تمام وقت میباشدکه

 

شامل2دانشیار،4استادیار و 2 مربی هستند. همچنین گروه دارای1کارشناس آزمایشگاه و 2 کارمند است که دربخشهای

 

تحقیقاتی،آزمایشگاهها و سالن تشریح مشغول به انجام وظیفه می باشند.

 

گروه در سال 1389 اولین دوره کارشناسی ارشد علوم تشریحی را راه اندازی کرد و تا کنون چهار دوره دانشجو پذیرش نموده است ودرحال

 

حاضرسالانه4دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته میشوند.همچنین در سال 1390 با همت و تلاش همکاران گروه و مساعدت مسئولین وقت

 

دانشگاه، مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی در گروه راه اندازی شد و در سال 1392 موافقت اصولی آن از وزارت متبوع اخذ

 

گردید. این مرکز در زمینه های مختلف سلولی مولکولی و سلولهای بنیادی در حال فعالیت است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پایان نامه

 

های خود را در این مرکز انجام می دهند.

 

گروه علوم تشریح شامل سه بخش آناتومی،بافت شناسی و جنین شناسی میباشدکه علاوهب رتدریس دروس دانشکده پزشکی،تدریس دروس

 

سایردانشکده های دانشگاه علوم پزشکی سمنان ازجمله دانشکده های دندان پزشکی،توانبخشی،پرستاری،پیراپزشکی، بهداشت و فوریتهای

 

پزشکی رانیزبر عهده دارد. بعلاوه،تدریس دروس آناتومی دورههای تحصیلات تکمیلی گروههای مختلف علوم پایه نیزبه عهده این گروه

 

میباشد.اعضاء گروه همچنین درزمینه های سلولهای بنیادی،IVF ،بیماریهای متابولیک و نورودژنراتیو، درد و مکانیسم آن، کشت جنین،فواید

 

وعوارض داروهای گیاهی، سنتی و سنتتیکوترمیم بافت های عصبی و ... مشغول انجام  تحقیقات گستردهای میباشند.

 

ماحاصل انجام بخشی از این تحقیقات توسط اعضاءهیات علمی گروه،چاپ مقالات متعدد درمجلات معتبرداخلی وخارجی وارائه مقالات زیاد

 

درهمایش هاوکنگره های داخل وخارج از کشورمی باشد.