معرفي گروه:  

گروه فيزيولوژي يكي از قديمي‌ترين گروه‌هاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان است كه در طبقه هم كف دانشكده پزشكي واقع مي‌باشد. فعاليت ‌آموزشي اين  گروه از سال 1367 تقريباً همزمان با تأسيس دانشكده پزشكي سمنان آغاز شد. در ابتدا اين فعاليت به آموزش دانشجويان رشته پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي بود ولي به تدريج فعاليت آموزشي گروه نيز توسعه پيدا كرد. در حال حاضر اعضاء هيات علمي اين گروه تدريس دروس فيزيولوژي دانشجويان در كل رشته هاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان را عهده دار مي‌باشند.

 دوره كارشناسي‌ارشد فيزيولوژي از سال 1381 در گروه راه‌اندازي گرديد و از آن زمان تا كنون، به طور مستمر در اين مقطع دانشجو پذيرفته شده است. با توجه به نياز كشور و سابقه آموزشي موفق گروه، دوره دكتراي فيزيولوژي از مهر ماه 1388 با پذيرش دو دانشجو شروع گرديد و هم اکنون در مجموع  30 نفر در دوره كارشناسي ارشد و دكتراي فيزيولوژي مشغول به تحصيل مي‌باشند.    
در گروه سه كلاس جهت برگزاري دروس اختصاصي دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي گروه و براي برگزاري سمينارها و گردهمايي‌هاي درون گروهي اختصاص داده شده است. در حال حاضر چهار اتاق مجهز به رايانه متصل به اينترنت و پرينتر براي استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در اختيار آنان قرار دارد.    كتابخانه گروه حاوي كتب مرجع و درسي جديد و همچنين لوح هاي فشرده آموزشي جهت استفاده مستمر اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دكترا و كارشناسي‌ارشد مي‌باشد.

 

 اهداف و رسالت گروه:     

رسالت گروه فيزيولوژي در وهله اول ارتقاء سطح علمي دانشجويان رشته پزشكي و ساير رشته هاي وابسته در مباحث فيزيولوژي و نيز تربيت متخصصين رشته فيزيولوژي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مي باشد. بر اين اساس، اهداف گروه فيزيولوژي به شرح زير مي باشد:

 

1- ارائه و آموزش دروس نظري و عملي فيزيولوژي به دانشجويان تمام مقاطع و رشته هاي موجود در دانشگاه علوم پزشکي سمنان

2- انجام پژوهش هاي بنيادي و کاربردي در حيطه هاي مختلف فيزيولوژي

3- تربيت نيروهاي متخصص و توانمند براي برآوردن نيازهاي بهداشتي، آموزشي و پژوهشي جامعه

4- ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه‌هاي ممکن