معرفی گروه:  

گروه فیزیولوژی یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان است که در طبقه هم کف دانشکده پزشکی واقع می‌باشد. فعالیت ‌آموزشی این  گروه از سال 1367 تقریباً همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی سمنان آغاز شد. در ابتدا این فعالیت به آموزش دانشجویان رشته پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی بود ولی به تدریج فعالیت آموزشی گروه نیز توسعه پیدا کرد. در حال حاضر اعضاء هیات علمی این گروه تدریس دروس فیزیولوژی دانشجویان در کل رشته های دانشگاه علوم پزشکی سمنان را عهده دار می‌باشند.

 دوره کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی از سال 1381 در گروه راه‌اندازی گردید و از آن زمان تا کنون، به طور مستمر در این مقطع دانشجو پذیرفته شده است. با توجه به نیاز کشور و سابقه آموزشی موفق گروه، دوره دکترای فیزیولوژی از مهر ماه 1388 با پذیرش دو دانشجو شروع گردید و هم اکنون در مجموع  30 نفر در دوره کارشناسی ارشد و دکترای فیزیولوژی مشغول به تحصیل می‌باشند.    
در گروه سه کلاس جهت برگزاری دروس اختصاصی دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای گروه و برای برگزاری سمینارها و گردهمایی‌های درون گروهی اختصاص داده شده است. در حال حاضر چهار اتاق مجهز به رایانه متصل به اینترنت و پرینتر برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در اختیار آنان قرار دارد.    کتابخانه گروه حاوی کتب مرجع و درسی جدید و همچنین لوح های فشرده آموزشی جهت استفاده مستمر اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دکترا و کارشناسی‌ارشد می‌باشد.

 

 اهداف و رسالت گروه:     

رسالت گروه فیزیولوژی در وهله اول ارتقاء سطح علمی دانشجویان رشته پزشکی و سایر رشته های وابسته در مباحث فیزیولوژی و نیز تربیت متخصصین رشته فیزیولوژی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. بر این اساس، اهداف گروه فیزیولوژی به شرح زیر می باشد:

 

1- ارائه و آموزش دروس نظری و عملی فیزیولوژی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2- انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه های مختلف فیزیولوژی

3- تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای برآوردن نیازهای بهداشتی، آموزشی و پژوهشی جامعه

4- ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه‌های ممکن