تماس باما

سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان- مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- کتابخانه مرکزی

صندوق پستی:3513138111

 

 فرم درخواست از کتابخانه

 

google map

تلفن: 33654185- 023

نمابر: 33654185- 023  

پست الکترونیک کتابخانه دانشکده پزشکی: Medicallibrary@semums.ac.ir

 

 

فایل ها