رسالت و اهداف دانشکده پزشکی

رسالت دانشکده پزشکی    mission

 

حوزه فعالیت دانشکده پزشکی سمنان در زمینه آموزش پژوهش و درمان، مبتنی بر توسعه  ارتقاء  سلامت با رویکرد پاسخگویی به نیاز های جامعه میباشد.

این دانشکده وظیفه تعلیم ،تربیت و تامین دانش آموختگان برتر توانمند و متعهد در رشته پزشکی و علوم پایه را بر عهده دارد. این دانشکده

تلاش مینماید تا پزشکانی کار آمد و آشنا به نیازهای بهداشتی منطقه ای و کشوری را تربیت نماید. به نحوی که بتواند بر حسب شرایط مختلف و با رعایت اخلاق حرفه ای بهترین تصمیم را بر اساس دانش روز در خصوص مراجعین اتخاذ نموده و کاربرد علمی سه گانه پیشگیری در سطح اول دوم سوم را در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تیم سلامت بر عهده بگیرند.

تعلیم و تربیت دانشجویان جهت ارتقاء حرفه ای از طریق یادگیری مادام العمر و آمادگی تحصیل در مقاطع بالاتر از رسالت ماست.

 

چشم انداز دانشکده پزشکی  vision

 

امید داریم که این مجموعه با جذب دانشجویان نخبه ،تکیه بر اساتید توانمند و روشهای نوین آموزش پزشکی،دانش آموختگانی کوشا در کسب دانش روز ،توانا در ارتقای سلامت، مسئول و پاسخگو در حیطه خدمات بهداشتی درمانی تربیت نماید.و نیز دانشجویانی تربیت نمائیم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند .

 

اهداف    goals:

 1. ارتقای کمی و کیفی آموزش پزشکی عمومی
 2. تدوین برنامه منسجم آموزش پزشکی عمومی بر اساسی مقررات وزارتخانه و نیاز های سلامت جامعه
 3. ایجاد سیستم مدیریت آموزش مناسب و پویا
 4. به کارگیری روش های استاندارد و نوین آموزشی پژوهشی در آموزش پزشکی عمومی
 5.  به کارگیری روش های نوین ارزشیابی آموزش پزشکی عمومی
 6.  استفاده و ارتقاء منابع آموزشی پژوهشی
 7.  ارتقاء سطح دانشکده از سطح استانی به سطح ملی و بین الملی

 

نقاط قوت    Strenght

 1.  اعضای هیات علمی کافی و توانمند در دانشکده
 2.  کارکنان با تجربه
 3.  برنامه های آموزشی بازنگری شده
 4. گستردگی و تنوع رشته های تحصیلی و تحصیلات تکمیلی
 5. فعالیت در راستای ارتقاء تحصیلات تکمیلی
 6.  وجود سامانه های مختلف آموزشی
 7.  فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی مناسب
 8.  زیر ساخت مناسب فضای آموزشی
 9. وجود اساتید مشاور
 10.  سیستم مناسب ارزیابی اساتید
 11. نسبت مناسب دانشجو به استاد
 12.  ساختار تشکیلاتی مناسب در حوزه آموزش
 13. طرح درس منظم اساتید
 14. وجود اعضای هیات علمی مقیم و تمام وقت جغرافیایی
 15. برنامه ریزی مناسب کارگاههای آموزشی اجرا شده
 16. رتبه مطلوب دانشجویان در آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی و درصد مطلوب قبولی در مقطع بالاتر
 17. وجود ساختار پژوهشی مناسب
 18. وجود پژوهشگران علاقمند و موفق
 19. زیر ساخت مجازی سازی و آموزش و آزمون الکترونیک
 20. استفاده از پتانسیل تشکل های دانشجویی  نظیر EDC  و کمیته تحقیقات   

نقاط ضعف     Weakness

 1.  پراکندگی عرصه های آموزشی
 2.  کمبود اعتبارات بخش آموزش
 3.  وجود نقص در  وضعیت رفاهی و برنامه های مدون تشویق اعضای هیات علمی
 4. نسبت کم بیمار به دانشجو   

فرصتها  OPORTUNITIES

 1.  نزدیکی جغرافیایی به تهران از لحاظ جذب دانشجو  و روتیشن دانشجو
 2.  همکاری مناسب بخشهای بهداشتی درمانی با آموزش و پژوهش
 3. توجه به آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای توسعه در سند توسعه استان در برنامه پنج ساله ششم
 4. وجود کانونها و تشکل های دانشجویی و فرهنگی
 5. وجود فرهنگ وقف و افراد خیر و امکان مشارکت مردمی
 6. مشارکت مناسب دانشگاه با قطب یک کشوری
 7.  تعامل با سازمانها نظام پزشکی شهرستانهای تابعه

 

تهدیدها   THREATS

 

 1. آب و هوا و شرایط جغرافیایی استان
 2. کمبود امکانات رفاهی جهت جذب نخبگان در سطح شهرستان
 3. وجود آئین نامه هایی که آموزش را کم رنگ می کند (از جمله تمرکز بیش از حد بر تحقیقات)
 4. مداخلات خارج سازمانی ، سیاست گذاری و اجرا در حوزه اموزش
 5. تعداد ورودی دانشجویان رشته پزشکی و ناکافی بودن بدون زیر ساخت

اهداف Goals

جهت رسیدن به 7 هدف کلان اهداف زیر تعین و مشخص گردیده است .

G1 افزایش جذب پذیرفته شدگان با رتبه های بالاتر کنکور در دانشگاه

G1O1 کاهش میانگین رتبه دانشجویان هر رشته تحصیلی در هر منطقه به نسبت 10% در پایان 5 سال

G1O2   کاهش میانگین رتبه دانشجویان رشته های تحصیلی موجود در دانشکده در هر منطقه به نسبت 10%در پایان 5 سال

 

 G2افزایش انگیزه دانشجویان برای تلاش بیشتر

G2O1  افزایش 20% درمجموع فرایندهایی که منجربه تشویق دانشجویان و ترغیب آنان میگردد

 

G3 افزایش قبولی در مقاطع بالاتر

G3O1   افزایش قبولی دانشجویان فارغ التحصیل در مقاطع بالاتر به میزان 20%پس از 5سال

 

 G4   ارتقا فرهنگ حرفه ای گری و اخلاق حرفه ای در دانشگاه

 G4O1افزایش  آموزش حرفه ای گری به میزان 30%

G4O2 افزایش آموزش اخلاق حرفه ای به میزان 20%

G4O3 گنجانیدن پیش نیاز های درس اخلاق و مباحث مربوط به اخلاق حرفه ای در آموزش دانشجویان

 

G5جذب هیات علمی توانمند با در نظر گرفتن اصول حرفه ای گری

 G5O1افزایش در تعداد جذب هیات علمی توانمند به میزان 20% نسبت به سال 97در پایان  5 سال

G5O2  افزایش کیفیت جذب اعضای هیات علمی (بهبود شرایط مصاحبه علمی و صلاحیت اخلاقی)

G5O3  افزایش جذب اعضای هیات علمی متهد خدمت توانمند به میزان 25% در پایان 5 سال

 

G6توانمند سازی اعضای هیات علمی

G6O1  افزایش کارگاه های درون دانشگاهی به میزان 100%در پایان 5 سال

G6O2  افزایش عملی دوره های معرفت افزایی (حداقل 2کارگاه در سال )

G5O3 دوره های آموزشی و فرصت های مطالعاتی داخلی و خارج کشور

G5O4  برگزاری کارگاه های اخلاق حرفه ای

G5O5 برگزاری کارگاه های هدفمند در راستای نتایج استخراج شده از ارزشیابی اساتید

G5O6  ارتقاء  نظام فعلی پایش و ارزشیابی اعضای هیئت علمی (اموزشی-پژوهشی- اجرایی- درمانی تا پایان سال  1402

G5O7 توانمند سازی اعضای هیئت علمی در شرایط بحران های بهداشتی اپیدمی ها جهت آموزش از راه دور 

 

G7  افزایش انگیزه در اعضای هیات علمی

G7O1  تشویق های مالی و اداری و سازمانی جهت کلیه اعضای هیات علمی

G7O2 پیاده سازی نظام تشویق مالی و اداری و در نظر گرفتن مزایای خاص برای اعضای هیات علمی برتر در زمینه های خاص آموزشی  (اساتید برتر _اساتید نو آور در جشنواره آموزشی شهید طهری و....)

 

G8 ساماندهی ترکیب اعضای هیات علمی در گروههای آموزشی

G8O1 ساماندهی اعضای هیات علمی گروههای آموزشی با توجه به سند راهبردی توسعه

G8O2  ساماندهی هرم  اعضای هیات علمی براساس نیاز دانشگاه و سند راهبرد توسعه

 

G9  ارتقاء موقعیت آموزش در دانشگاه

G9O1 پیشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح و بازنگری آیین نامه های وزارتی مرتبط با آموزش و اعضای هیات علمی (آیین نامه ارتقاءسالیانه و رکود علمی _آیین نامه ارتقاء مرتبط اعضای هیات علمی )

G9O2  پیشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح و بازنگری برنامه و کوریکولوم آموزشی رشته های مختلف تا پایان سال 1402

G9O3  ساماندهی EDO دانشکده ها تا پایان سال 1402

 

G10  ساماندهی تجهیزات آموزشی

G10O1  تهیه وسایل کمک آموزشی  سیمولاتور تا پایان سال 1402

G10O2  بازنگری فرآیند نیازسنجی به صورت سالیانه

G11  ساماندهی فضای فیزیکی (فضای امتحان _کلاس _ بیمارستان آموزشی )

G11O1  تهیه چارچوب جهت فرآیند نیازسنجی فضاهای فیزیکی تا پایان سال 1402

G11O2   بازنگری چارچوب فرآیند نیازسنجی به صورت سالیانه

 

G12   بهبود ارتباط با ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی خارج از دانشگاه

G12O1  بهبود ارتباط با مراکز آموزش عالی استان در زمینه تبادل استاد _دانشجو و تشریک فضای آموزشی

G12O2  بهبود ارتباط با مراکز آموزشی متوسط و غیر دانشگاهی مانند آموزش و پرورش _بهزیستی _استانداری

G12O3  بهبود ارتباط با مراکزغیر  آموزشی که به نوعی دخالت و نقش در آموزش دارند مانند صدا و سیما

 

 

G13  گسترش و ارتقاءتحصیلات تکمیلی

G13O1  گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی سلامت به میزان 5% در هر سال

G13O2  تسهیل فرآیند ورود به عرصه تحصیلات تکمیلی در رشته های الویت دار

 

G14   گسترش تعاملات بین المللی بر پایه توسعه آموزش

G14O1  تبادل استاد و دانشجوی خارجی یک مورد در هرسال

G14O2 اجرای برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های خارج کشور ( joint program)یک مورد در هر سال

G14O3  شرکت اعضای هیات علمی و دانشجو در دوره ها و کارگاه های آموزشی بین المللی یک مورد در هر سال

 

G15   ارتقاءاستانداردهای آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای اعتبار بخش ملی و بین المللی

G15O1  پیاده سازی نظام اعتبار بخشی آموزشی  ملی

G15O2  پیاده سازی نظام اعتبار بخشی آموزشی بین المللی

G15O3  ارتقاء10%در شاخص های اعتبار بخشی ملی به صورت سالیانه پس ازپیاده سازی

G14O4 ارتقاء10%در شاخص های اعتبار بخشی بین المللی به صورت سالیانه پس از پیاده سازی

 

G16  گسترش نظام آموزشی از راه دور

G16O1  افزایش ده درصدی در کارگاه های برگزار شده به صورت سالیانه

G16O2  ارتقاء کیفی کارگاه های برگزار شده

G16O3  افزایش آموزش مجازی کارکنان در بدو خدمت به میزان 100%

G16O4  افزایش و ارتقاء زیر ساخت های لازم برای آموزش از راه دور

G16O5  تاسیس حداقل دورشته تحصیلی به صورت غیر حضوری تا پایان5 سال

 

G17  ارتقاء منابع مالی آموزشی

G17O1   جلب حمایت و مشارکت خیرین

G17O2   استفاده از دانش آموختگان دانشگاه

G17O3   جذب دانشجویان مازاد به میزان 20%

G17O4  جذب دانشجویان در رشته های مرتب دانشکده به میزان 20% در سال

 

G18  جذب و توانمند سازی نیروی انسانی غیر هیات علمی

G18O1   افزایش برنامه های آموزش کوتاه مدت برای پرسنل در حوزه آموزش

G18O2   اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت برای پرسنل آموزش

G18O3  جذب نیروی عهد خدمت غیر هیات علمی به عنوان کارشناس حوزه آموزش

G18O4   افزایش برنامه توانمند کردن پرسنل در موقعیت های بحران و معظلات بهداشتی و اپیدمی ها