لیست کارگاه های دانشکده پزشکی سال 1397

 به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی کارگاه های زیر را در نیمسال دوم سال 1397 برگزار خواهد نمود. علاقمندان به شرکت در کارگاه ها از 3 طریق می توانند در این کارگاه ها ثبت نام نمایند:


 - مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی و انجام ثبت نام

-مراجعه بهلینک ثبت نامدر کارگاه ها و دانلود فرم ثبت نام و ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل library@semums.ac.ir

- ثبت نام در کارگاه ها به صورت آنلاین 

 


کد کارگاه       

عنوان کارگاه                     

گروه هدف

 

تاریخ برگزاری                   

 

سخنران                     

       وضعیت                  

توضیحات        

1

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UpToDate

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/6/4

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

 

برگزار شد.

مستندات

2

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/6/18

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار شد.

مستندات

3

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/7/15

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

4

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/7/22

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار شد.

مستندات

5

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

کلیه دانشجویانپزشکی جدیدالورود

دوشنبه

97/7/16

ساعت 14-12/5

خانم موذن

 برگزار شد.

مستندات

6

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/7/29

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

7

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/8/7

ساعت 13-11

خانم کاشیان

-

برگزار نشد.

8

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/8/22

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

9

Wordمقدماتی

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/8/21

ساعت 12- 10

آقای صفاخواه

 برگزار شد.

مستندات

10

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه

97/8/27

ساعت 13-11

خانم عضدی

-

برگزار نشد.

11

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/8/28

ساعت 13-11

خانم کاشیان

-

 

برگزار نشد.

12

شیوه های جستجوی علمی

کلیه دانشجویان دانشگاه

سه شنبه

97/8/29

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

13

Wordپیشرفته

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/9/5

ساعت 12- 10

آقای صفاخواه

 برگزار شد.

مستندات

14

آشنایی بانرم افزار رفرنس نویسیEndNote

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یکشنبه

97/9/11

ساعت 16- 8

دکتر مومنی

دکتر ولی زاده

برگزار شد.

مستندات

15

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

سه شنبه

97/9/13

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

16

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ClinicalKey

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/9/26

ساعت 13-11

خانم کاشیان

برگزار شد.

مستندات

17

Excel

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/9/19

ساعت 12-10

دکتر حجازی

برگزار شد.

مستندات

18

آشنایی با سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی دانشکده

پزشکی

دوشنبه

97/9/26

ساعت 14-13

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

19

آشنایی با پایگاه

ScienceDirect

کلیه دانشجویان

سه شنبه

97/9/27

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

20

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه

97/9/28

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

برگزار شد.

مستندات

21

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

 

دوشنبه

97/12/6

ساعت 13-11

خانم کاشیان


برگزار نشد.

برگزار نشد.

22

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ProQuest

پایان نامه های تمام متن

کلیه دانشجویان

دوشنبه

97/12/6

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

برگزار نشد.

برگزار نشد.

 

فایل ها