لیست کارگاههای سال 1398

به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، کتابخانه مرکزی کارگاه های زیر را در سال 1398 برگزار خواهد نمودعلاقمندان به شرکت در کارگاه ها از 3 طریق می توانند در این کارگاه ها ثبت نام نمایند:

 - مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی و انجام ثبت نام

- مراجعه به لینک ثبت نام در کارگاه ها و دانلود فرم ثبت نام و ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل  library@semums.ac.ir

- ثبت نام در کارگاه ها به صورت آنلاین 

 

ردیف

نام کارگاه

 

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

وضعیت

 توضیحات

 

 

             1

     آشنایی با انواع مطالعات         در علوم پزشکی                            

 

 

        کتابداران

 دوشنبه    
98/06/11

16/30- 8

 

 

  دکتر میرمحمدخانی

برگزار شد.

مستندات

               2

 کارگاه دو روزه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته

 

اعضای هیات علمی و کتابداران

دوشنبه و سه شنبه

98/06/25-26

8-16

       دکتر ولی نژادی

         دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

              3

   آشنایی با نرم افزار کتابخانه آذرسا

   دانشجویان         جدیدالورود

 سه شنبه
98/07/23

14- 30/12

خانم موذن

برگزار نشد.

---

              4

جستجو در pubmedوآشنایی با mesh

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

28/08/98

14- 30/12

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

              5

       آشنایی با نرم افزار End note  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

 دوشنبه

98/09/11

12- 8

دکتر ولی زاده

برگزار شد.

مستندات

              6

  دسترسی به پایان نامه های تمام متن Proquest

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

سه شنبه

98/09/19

14- 30/12

 

دکتر مومنی

برگزار نشد.

 -----

             7

انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه

98/09/20

12-10

دکتر کوخایی

دکتر ولی زاده

برگزار نشد.

-----

              8

آشنایی با سامانه نوپا

کتابداران و کارشناسان پژوهشی

چهارشنبه

98/09/27

14- 8

دکتر مومنی

برگزار شد.

 

              9

Wordمقدماتی و پیشرفته

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

98/10/03

8-12

آقای صفاخواه

برگزار شد. 

مستندات

            10

SPSS                 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یک شنبه

98/10/08

8-12

دکتر پاک نظر

برگزار نشد.

-----

           11

Excel مقدماتی و پیشرفته

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

98/10/10

8-12

دکتر حجازی

برگزار نشد.  

 برگزار نشد.

             12

آشنایی با سامانه نوپا

کتابداران و کارشناسان پژوهشی

یکشنبه

98/11/13

14 - 8

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

            13

جستجوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی بالینی

اعضای هیات علمی بالینی

کتابداران

محققین

یکشنبه

98/12/04

8-16

دکتر مومنی

خانم کاشیان

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات 

            14

آشنایی با نرم افزار کتابخانه

دانشجویان

جدیدالورود

شنبه

10/12/98

12/5-14

خانم موذن

 برگزار نشد.

 ------

 

فایل ها