برنامه Approaches  اینترنهای زنان  (مهر- آبان1395 )

 

ايام هفته

تاريخ

موضوع

استاد

یک شنبه

4/7/95

ترومادربارداري  وترومابه دستگاه تناسلي

دكترآقاعمو

       

دوشنبه

7/7/95

مدیریت خطر کنترل عفونت ایمنی بیمار

وفائی

چهارشنبه

7/7/95

اختلالات دوره پس اززايمان

دكترفائز

شنبه

10/7/95

آمنوره

دكتررحمانيان

یک شنبه

11/7/95

زايمان زودرس-ديررس-PROM-IUFD-IUGR

دكتررحمانيان

شنبه

17/7/95

خونريزيهاي غيرطبيعي رحمي

دكترمرادان

یک شنبه

18/7/95

زجرجنين-دفع مكونيوم-پرولاپس بندناف

دكترآقاعمو

شنبه

24/7/95

ضايعات سرويكس (پاپ اسميرغيرطبيعي)

دكترفائز

یک شنبه

25/7/95

نازايي

دكترآذرگون

یک شنبه

2/8/95

خونريزي هاي مامائي سقط-EP-GTN

دكترمرادان

سه شنبه

4/8/95

دردشكم ولگن

دكترصفاریه

چهار شنبه

5/8/95

هيپرتانسيون دربارداري

دكترآذرگون

شنبه

8/8/95

پوکی استخوان ،سقوط، بی تحرکی،در رفتگی و شکستگی ها در سالمندان

دکتر آقاعمو

دوشنبه

10/8/95

عفونتهاي دستگاه تناسلي فوقاني وتحتاني

دكتررحمانیان

شنبه

15/8/95

اختلالات کنترل ادرار در سالمندان

دکتر صفاریه

دوشنبه

17/8/95

مراقبتهای ادغام یافته سالمند: تغذیه، چاقی، آترو اسکلروز، دیابت، فشارخون، سل وایمن سازی در خانه و مراکز سالمندان

دکتر صفاریه

 
 
 

برنامه آموزشي دستياران زنان و زايمان  مهر – آبان – آذر  سال 1395

ايام هفته

تاريخ

عنوان

استاد

دستيار

یک شنبه

4/7/95

گرند راند

دکتر رهبر

دکتر قره گوزلویی

دوشنبه

5/7/95

کنفرانس

دکتر رحمانیان

دکتر ترشیزی

سه شنبه

6/7/95

کارگاه آموزشی مگاکد

 

 

چهارشنبه

7/7/95

کارگاه  آموزشی مگاکد

 

 

يكشنبه

11/7/95

گرند راند

دکتر صفاریه

دکتر لطفی

دو شنبه

12/7/95

Book Review

دکتر آقاعمو

دکتر زند

چهارشنبه

14/7/95

CPC

دکتر صفاریه

دکتر حاجی زاده

يكشنبه

18/7/95

گرند راند

دکتر آذرگون

غلامی

دوشنبه

19/7/95

کنفرانس

دکتررهبر

دکتر علیزاده

یک شنبه

25/7/95

کنفرانس استاد

دکتر فائز

-

دوشنبه

26/7/95

ژورنال

دکتر صفاریه

دکتر حاجی زاده

سه شنبه

27/7/95

شرکت دوفاستون

 

 

چهار شنبه

28/7/95

مورتالیتی و موربیدیتی

کلیه اساتید

دکتر شفیعی

یکشنبه

2/8/95

گرند راند

دکتر آقاعمو

دکتر حاجی زاده

دوشنبه

3/8/95

کنفرانس

دکتر صفاریه

دکتر شفیعی

سه شنبه

4/8/95

Book Review

دکتر فائز

دکتر جهان پور

یکشنبه

9/8/95

گرند راند

دکترمرادان

دکتر مهدوی

دو شنبه

10/8/95

کنفرانس

دکتر آقاعمو

دکتر صادقی

سه شنبه

11/8/95

ژورنال

دکتر آذرگون

دکتر لطفی

یکشنبه

16/8/95

CPC

دکتر آقاعمو

دکتر مهدوی

دوشنبه

17/8/95

کنفرانس

دکتر آذرگون

دکتر جهان پور

سه شنبه

18/8/95

Book Review

دکتر صفاریه

دکتر علیزاده

یک شنبه

23/8/95

گرند راند

دکتر فائز

دکتر نیک خواه

دوشنبه

24/8/95

کنفرانس

دکتر مرادان

دکتر زند

سه شنبه

25/8/95

کنفرانس مشترک

دکتر آذرگون

 

دوشنبه

1/9/95

مورتالیتی و موربیدیتی

کلیه اساتید

دکتر ترشیزی

سه شنبه

2/9/95

ژورنال

دکتر آقاعمو

دکتر قره گوزلویی

یکشنبه

7/9/95

گراند راند

دکتر رحمانیان

دکتر علیزاده

سه شنبه

9/9/95

کنفرانس پاتولوژي

کلیه اساتید

دکتر حاجی زاده

یکشنبه

14/9/95

گراند راند

دکتر مرادان

دکتر صادقی

 

 

 

 

دوشنبه

15/9/95

CPC

دکتررهبر

دکتر غلامی

سه شنبه

16/9/95

Book Review

دکترآقاعمو

دکتر ترشیزی

یکشنبه

21/9/95

گراند راند

دکتر صفاریه

دکتر شفیعی

دو شنبه

22/9/95

ژورنال

دکتر رحمانیان

دکتر لطفی

سه شنبه

23/9/95

کنفرانس مشترک

دکتر فائز

 

یکشنبه

28/9/95

گراند راند

دکتر رهبر

دکتر جهان پور

دوشنبه

29/9/95

Book Review

دکتر رحمانیان

دکتر صادقی

سه شنبه

30/9/95

مورتالیتی و موربیدیتی

کلیه اساتید

دکتر زند بینا

 

 

 

برنامه آموزشی دانشجویان زنان  مهروآبان 95       ATF14/0/88.8

 

ایام هفته

تاریخ

 

Skill lab

(11-9)

استاد

دروس تئوری

13-11

استاد

3/7/1395

شنبه

توانايي گرفتن شرح حال باليني از بيمار و همراهان وي

دكتررحمانيان

مشاوره قبل ازبارداري-روش تشخيص بارداري ومراقبت دوران بارداري

دكترآذرگون

4/7/1395

یکشنبه

توانايي انجام معاينه دستگاه تناسلي

دکترمرادان

آناتومي دستگاه تناسلي

دكترآقاعمو

5/7/1395

دوشنبه

توانايي گذاشتن اسپكولوم

 و تهيه پاپ اسمير

دكترآذرگون

دیسمنوره–سزارين و عوارض

دكتررهبر

6/7/1395

سهشنبه

مسائل قانوني مرتبط با صدور گواهي فوت، گواهي استعلاجي ، موارد سوء استفاده جنسي ، سقط جنين ، ختم بارداري ، گزارش عوارض جانبي داروها

دكتر زرگر

 

ساختمان لگن

دكتررحمانيان

7/7/1395

چهارشنبه

توانايي سمع قلب جنين و معاينه لئوپولد - توانايي كنترل حركات جنين و انقباضات رحم

دكترفائز

زايمان والقاء زايمان

دكترفائز

10/7/1395

شنبه

ماساژ یک دستی و دو دستی در خونریزی های پست پارتم

دكتررحمانيان

فيزيولوژي قاعدگي واشكال طبيعي وغيرطبيعي قاعدگي

 

دکترصفاریه

11/7/1395

یکشنبه

توانائي تفسير گزارش پاپ اسمير

دکتر صفاریه

آمنوره

دکتر رحمانیان

12/7/1395

دوشنبه

زايمان با اسباب

برخورد با حاملگی های پر خطر

دکتر صفاریه

روش هاي ارزيابي سلامت جنين ، زجر جنين ، تشخيص قبل از تولد

دكترمرادان

13/7/1395

سهشنبه

نمایش فیلم زایمان طبیعی و سزارین

دكترآقاعمو

نحوه برخورد تشخيصي در بيمار با

درد لگن

دکتر آقاعمو

14/7/1395

چهارشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

خونريزيهاي مامايي

دكتر فائز

17/7/1395

شنبه

بيماريهاي مقاربتي دستگاه تناسلي تحتاني

دکتر رهبر

بيماريهاي هيپرتانسيو در بارداري

 

دكترآذرگون

18/7/1395

یکشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

 

تغييرات فيزيولوژيك در دوران بارداري

 

دكتررحمانيان

19/7/1395

دوشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

دیستوشی

- دوره پس اززايمان واختلالات آن(خونريزي وعفونت)(3 ساعت)

دکتر مرادان

24/7/1395

شنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

حاملگي خارج از رحمي

دکتر آذرگون

25/7/1395

یک شنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

يائسگي

پوکی استخوان ،سقوط، بی تحرکی،در رفتگی و شکستگی ها در سالمندان

دکتر آقاعمو

26/7/1395

دوشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

مراقبتهای ادغام یافته سالمند: تغذیه، چاقی، آترو اسکلروز، دیابت، فشارخون، سل وایمن سازی در خانه و مراکز سالمندان

دکتر صفاریه

27/7/1395

سه شنیه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

بيماريهاي خوش خيم و بدخيم تخمدان

وبرخوردتشخيصي باتوده لگني

دكتررهبر

28/7/1395

چهارشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

 

بيماريهاي خوش خيم و بد خیم رحم

دكترفائز

1/8/1395

شنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

نازايي

(انواع ،علل،روش هاي تشخيصي ودرماني)

دكترآذرگون

2/8/1395

یکشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

نسخه نویسی و داروهاي رايج مصرفي و طبقه بندی داروها و روش هاي تصوير برداري در زنان و مامايي

 

دكترآقاعمو

3/8/1395

دوشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

بيماريهاي شايع داخلي در حاملگي

دکترمرادان

4/8/1395

سهشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

خونريزي هاي غيرطبيعي رحمي

 

دكتررهبر

5/8/1395

چهارشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

چند قلوئي - DIC

دكترفائز

8/8/1395

شنبه

کنفرانس دانشجوحضور در بخش

سقط-اداره تخلیه سقط ناقص با پنس جفت

 

دكترآذرگون

9/8/1395

یکشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

غربالگري كانسر پستان ، نحوه برخورد تشخيصي با گالاكتوره

دكترآقاعمو

10/8/1395

دوشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

بيماريهاي شايع جراحی در حاملگي

دکتر صفاریه

11/8/1395

سهشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

عفونت هاي دستگاه تناسلي فوقاني

 

 

دكتررهبر

12/8/1395

چهارشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

ضايعات پيش تهاجمي و تهاجمي سرويكس

         

دكتر فائز

15/8/1395

شنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

زايمان زودرس PROM-

زایمان  دیررس IUGR

کنفرانس دانشجو

دکتر صفاریه

16/8/1395

یکشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

علل شايع مرگ و مير مادران و وضعيت اين شاخص در ايران ، منطقه و جهان . آشنايي با مراقبت ها سلامت مادران . آشنايي با نظام كشوري مراقبت مادر

دكترآقاعمو

17/8/1395

دوشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

بيماريهاي تروفوبلاستيك بارداري

 

دكترمرادان

18/8/1395

سهشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

اختلالات کنترل ادرار در سالمندان

دکتر صفاریه

19/8/1395

چهارشنبه

کنفرانس دانشجو حضور در بخش

روش هاي پيشگيري از بارداري

دكتررحمانيان

25/8/95

سه شنبه

امتحان عملی

26/8/1395

چهارشنبه

امتحان تئوری