باکتری و ويروس شناسی
 
رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي وابستگی واحد محل خدمت بخش وابسته  
1 اميد پژند بيرجندي باكتري شناسي پزشكي first affiliation دانشكده پزشكي   CV
2 علي جزائري مقدس باكتري شناسي first affiliation دانشكده پزشكي   CV
3 سعيد ولي زاده ويروس شناسي first affiliation دانشكده پزشكي مدیر گروه CV
4 زويا هژبري ماهاني باكتري شناسي first affiliation دانشكده پزشكي   CV

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
بهداشت و پیشگیری
کتابخانه مرکزی
اخبار فرهنگ سلامت
سایت آموزش سلامت همگانی
سامانه آموزش الکترونیک سلامت
آموزش و پژوهش
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
معاونت آموزشی وزارت بهداشت
پرتال اطلاعات پژوهشی کشور
مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
439898 : کل بازدید 55 : بازدید امروز 0.80 : زمان بارگزاری صفحه 1274 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين