نمونه برگ پرپوزال پایان نامه

فلوچارت فرآیند بررسی پایان نامه های دانشجویی

نمونه برگ پروپوزال طرح تحقيقاتي

 نمونه برگ پروپوزال طرح تحقیقات دانشجویی

راهنمای نگارش پایان نامه

راهنماي نگارش طرحهاي تحقیقاتی

معیار نمره دهی به پایان نامه های پزشکی

 نمونه برگ گزارش پيشرفت پايان نامه - طرح تحقیقاتی

آیین نامه اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی

آيين نامه دانشجویان دکتری

    آيين نامه دانشجویان ارشد ناپيوسته 

   آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

  آیین نامه انجام تحقیق در مراکز درمانی و بیمارستانی دانشگاه

                     نمونه برگ رضايت آگاهانه 

           نمونه برگ گزارش سفركنگره ها و همايشهاي خارج از كشور معاون پژوهشي 

           نمونه برگ ماموريتهاي خارج از كشور 

 نمونه برگ گزارش سفر حراست

            فرایند تصویب تا خاتمه انجام طرح تحقیاتی

شیوه نامه پرداخت پاداش مقالات 

آیین نامه اعطای اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه