روابط عمومي پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه :

قابل توجه دانشجويان گرامي

پانزدهمين دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره دکترای پزشکی عمومی

پانزدهمين دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره دکترای پزشکی عمومی، در روز پنج شنبه مورخ 1398/02/5، بصورت قطبی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ( بلوار بسیج، نرسیده به پل جهاد، روبروی استانداری- ورود از درب جنوبی بيمارستان كوثر) مركز آزمون هاي صلاحيت باليني برگزار می گردد. ساعت شروع آزمون، 8 صبح روز پنج شنبه می باشد. حضور دانشجویان یک ساعت قبل از شروع آزمون (ساعت 7) در محل برگزاری آزمون جهت حضور در جلسه توجیهی و همچنین دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد(اولویت شرکت در آزمون، حضور در محل آزمون و دریافت کارت می باشد). لازم به ذکر است با توجه به الزامی بودن پوشیدن روپوش در زمان آزمون، دانشجویان می بایست روپوش به همراه داشته باشند.
کلمات کلیدی