هجدهمين آزمون صلاحيت باليني پايان دوره دكتراي پزشكي عمومي برگزار شد

روابط عمومي پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه :

هجدهمين آزمون صلاحيت باليني پايان دوره دكتراي پزشكي عمومي برگزار شد

.

هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه 23 آبان ماه 98 با حضور دکتر حمیدرضا محمدی ناظر کلان منطقه آمایش 1 کشور در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد. هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی برای دانشجویان مقطع کارورزی در مرکز صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد و 26 دانشجو در این آزمون شرایط حضور داشته و در 15 ایستگاه مورد سنجش قرار گرفتند. هدف از این ارزیابی، تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی است و این آزمون به روش ساختارمند عینی بالینی با تأکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر أخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی-درمانی برگزار شد. این آزمون با حضور 12 ارزیاب از اساتید و دستیاران رشته های مختلف دانشگاه و با همکاری مرکز مهارت های بالینی، واحد آموزش دانشکده پزشکی، دفتر توسعه و کمیته ارزیابی دفتر توسعه دانشکده پزشکی و تعدادی از اعضای هیئت علمی برگزار شد. لازم به ذکر است: دکتر پهلوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دکتر ثامنی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از این آزمون بازدید کردند. گفتنی است: تعدادی از مسئولان اداره آموزش و دانشکده پزشکی به نظارت و پایش عملکرد در محل آزمون حضور داشتند.
کلمات کلیدی