هجدهمین آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دکترای پزشکی عمومی برگزار می شود

روابط عمومي پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه:

هجدهمین آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دکترای پزشکی عمومی برگزار می شود

.

قابل توجه دانشجویان گرامی : هجدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره دکترای پزشکی عمومی، در روز پنج شنبه مورخ 23/ 8/ 1398 بصورت قطبی، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ( بلوار بسیج، نرسیده به پل جهاد، روبروی استانداری- ورود از درب جنوبی ) برگزار می گردد. ساعت شروع آزمون، 8 صبح روز پنج شنبه می باشد. حضور دانشجویان یک ساعت قبل از شروع آزمون (ساعت 7:30) در محل برگزاری آزمون جهت حضور در جلسه توجیهی و همچنین دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. لازم به ذکر است با توجه به الزامی بودن پوشیدن روپوش در زمان آزمون، دانشجویان می بایست روپوش به همراه داشته باشند.
کلمات کلیدی