امکانات گروه:

گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، از آزمایشگاهی مستقل و متناسب با اکثر فعالیت های پژوهشی برخوردار است. بسیاری از بخش های این آزمایشگاه با تلاش آقای دکتر مازیار اخوان در طی سال های گذشته راه اندازی شده است.

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

فریزر 70-

1

2

الایزا ریدر

1

3

قفس های راننیگ ویل

17

4

حمام بافتی

1

5

اسیلوگراف 2 کاناله

1

6

اتاق عمل گوشتخواران

در حال راه اندازی

7

سانتریفیوژ

1

8

ست استریوتاکسی

1

9

واحد کنترل درجه حرارت حیوانات

1

10

میکروسکوپ، بن ماری، شیکر

2

11

فیزیوگراف

1