لابراتوار زبان دارای 36 کابین مجهز به سیستم سمعی و بصری