دانشجویان رشته فیزیولوژی که دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گذرانده اند
کارشناسی ارشد   دکنری فیزیولوژی
ردیف نام و نام خانوادگی ورودی وضعیت تحصیل ادامه تحصیل   ردیف نام و نام خانوادگی ورودی وضعیت تحصیل محل خدمت
1 رقیه پاکدل 81 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   1 علی احمد علی پور 89 فارغ التحصیل علوم پزشکی تبریز
2 احمد علی سجادی 81 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   2 سید مرتضی شفیعی 89 فارغ التحصیل علوم پزشکی شهید بهشتی
3 مهدی خاکساری 83 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   3 لیلا درفش پور 89 فارغ التحصیل علوم پزشکی تبریز
4 سارا فریادیان 83 فارغ التحصیل     4 سکینه شفیعا 89 فارغ التحصیل علوم پزشکی مازندران
5 فرزانه رستم زاده 83 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   5 کبری آخوند زاده 89 فارغ التحصیل علوم پزشکی قم
6 فضه حسین زاده 83 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   6 پیمان رئیس عبدالهی 90 فارغ التحصیل  
7 احمد حسین زاده 83 فارغ التحصیل     7 مریم علیزاده 90 فارغ التحصیل علوم پزشکی تربت جام
8 شیما ابراهیمی 85 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   8 معصومه دادخواه 90 فارغ التحصیل علوم پزشکی شاهرود
9 سعید نیکزاد 85 فارغ التحصیل     9 یاسین اسدی 90 فارغ التحصیل آزاد تهران
10 سمیه مجرد 85 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   10 صدیقه بهروزی فر 91 فارغ التحصیل آزاد تهران
11 گلشن افشاری 85 فارغ التحصیل     11 محدثه قلندی شمامی 91 فارغ التحصیل آزاد تهران
12 راضیه حاجی سلطانی 86 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   12 شهلا نوری زاد 91 فارغ التحصیل به رحمت الهی پیوست
13 بهشید قدردوست 86 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   13 شهین مومن آبادی 93 فارغ التحصیل علوم پزشکی سمنان
14 فاطمه تنه کار 87 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   14 مهیار باویسی 93 در حال تحصیل  
15 محمد رضا عینعلی 87 فارغ التحصیل     15 سمیرا عمومی 93 در حال تحصیل  
16 محبوبه قنبری 87 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری   16 رویا ملک لو 93 در حال تحصیل  
17 کوثر باورصاد 87 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری   17 اعظم ابارشی 95 در حال تحصیل  
18 شقایق شریفات 89 فارغ التحصیل     18 امیر بزاز 95 در حال تحصیل  
19 زهره نصیری 89 فارغ التحصیل     19 نازیلا پور حسنعلی 95 در حال تحصیل  
20 امین مختاری زائر 89 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری   20 مروارید معمار 95 در حال تحصیل  
21 سمیرا عمومی 89 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری   21 هاجر یزدانی 95 در حال تحصیل  
22 رویا ملک لو 90 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری   22 سمیرا نعمتی 97 در حال تحصیل  
23 شهین مومن آبادی 90 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری   23 پریسا کیهان مهر 99 در حال تحصیل  
24 زهرا غفاری 90 فارغ التحصیل     24 مهری مهران پور 99 در حال تحصیل  
25 سکینه حیدری 90 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری   25 میثم هواسی مهر 99 در حال تحصیل  
26 مریم حدادها 90 فارغ التحصیل      
27 مریم نظری 91 فارغ التحصیل فارغ التحصیل دکتری  
28 معصومه خلیل خلیلی 91 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری  
29 شهربانو قدرتی جلدباخان 91 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری  
30 هانیه السادات نجات 91 فارغ التحصیل    
31 جعفر صادق زاده 91 فارغ التحصیل    
32 فرخنده دامغانیان 91 فارغ التحصیل    
33 نادیه نصرالهی 91 فارغ التحصیل    
34 حسن جرجانی 92 فارغ التحصیل    
35 آزاده شاهرودی 92 فارغ التحصیل    
36 الهام تربت زاده 92 فارغ التحصیل    
37 سارا نوروزی 92 فارغ التحصیل    
38 فاطمه محمدی 92 فارغ التحصیل    
39 مهسا یساولی 92 فارغ التحصیل    
40 مهناز لاجوردی 93 فارغ التحصیل    
41 سیده زهرا یوسفیان 93 فارغ التحصیل    
42 مرضیه جنیدی 93 فارغ التحصیل    
43 رویا حسنی 93 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری  
44 بنیامین کیاشمشکی 94 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری  
45 حمیده رحمتی 94 فارغ التحصیل    
46 سارا چوبدار 94 فارغ التحصیل    
47 سارا معمارپور 94 فارغ التحصیل دانشجوی دکتری  
48 فرزانه تمیمی 94 فارغ التحصیل    
49 فریبا خرائی 94 فارغ التحصیل    
50 داوود آب بری 95 فارغ التحصیل    
51 صادق سابقی 95 فارغ التحصیل    
52 هدیه برات زاده 95 فارغ التحصیل    
53 مرضیه صفاری 96 فارغ التحصیل    
54 سهیلا خواجه محله 96 در حال تحصیل    
55 نوشین درودی 96 در حال تحصیل    
56 مهرنوش رحمانی 96 در حال تحصیل    
57 فاطمه رضا محمدی 96 در حال تحصیل    
58 میترا اصحابی 97 در حال تحصیل    
59 فرشته حائری فر 97 در حال تحصیل    
60 انیس منتظری 97 در حال تحصیل    
61 سید ابراهیم علوی 97 در حال تحصیل    
62 فاطمه علی اکبری 97 در حال تحصیل    
63 رضا خازن 98 در حال تحصیل    
64 نرگس السادات طبایی 98 در حال تحصیل    
65 مینا بنی اسدی 99 در حال تحصیل