طرح درس دکتر الداغی

آناتومی ارشد فیزیک پزشکی 97- 98

 

طرح درس دکتر ثامنی

طرح_درس_علوم_تشریح_تنه_2-ارشد 97- 98

طرح_درس_بافت_گوارش_-پزشکی 97-98

طرح درس بافت غدد درونریز -پزشکی 97 -98

بافت شناسی بهمن 96-97

بافت شناسی-خون-ارشد دوره 8

 

طرح درس دکتر طاهریان

پزشکی بهمن 97

پزشکی-عملی بهمن 97

 

طرح درس دکتر زربخش

طرح درس خون 98

طرح درس تنفس 98

 تئوری آناتومی دستگاه گوارش برای دانشجویان پزشکی (مقطع دکتری حرفه ای)  97- 98

تئوری آناتومی-دستگاه گوارش

تئوری علوم تشریح- دستگاه تنفس

عملی- آناتومی دستگاه گوارش

عملی- علوم تشریح دستگاه تنفس

طرح 1 نیمسال  اول  1400-99

طرح درس نیمسال دوم 1400-1399

 

طرح درس خانم دکتر خان محمدی

 خانم خان محمدی 96

طرح درس آقای امجد

  استاد امجد1

 استاد امجد 2

 استاد امجد 3

 

طرح درس دکتر ابوطالب

دکتر ابوطالب

 

طرح درس خانم دکتر بهرامی نسب

فیزیک حیاتی

 

خانم دکتر محبوبه موسوی 

طرح 1 نیمسال  اول  1400-99

طرح درس نیم سال دوم 1400-1399

 

طرح درس  آناتومی و بافت شناسی سیستم ادراری تناسلی

 

طرح درس  موقعیت آناتومیک، جنین شناسی، بافت شناسی و ساختار غدد درون ریز